Lgs matematik

0
sol
2
4
6
sağ
C) A <B<C
8
A, B ve C sayılarının sayı doğrusundaki konumları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
A sayısı 2’nin √8 birim sağında 22
B sayısı 6’nın 15 birim solunda
•C sayısı 4’ün √6 birim solunda yer almaktadır.
Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) C<A <B
B) C<B<A
10
D) B<C<A