Kyoto protokolünü imzalayan ülkelerin yerine getirmesi gereken hükümler nelerdir

Kyoto protokolünü imzalayan ülkelerin yerine getirmesi gereken hükümler nelerdir

Kyoto protokolünü imzalayan ülkelerin yerine getirmesi gereken hükümler

  • Karbon dioksit ve sera etkisine neden olan diğer beş gazın salımını azaltma işlemini yapamıyorlarsa karbon ticareti yoluyla haklarını arttırmak.

  • Atmosfere salınan sera gazı miktarını %5’e çekmek

  • Daha az enerji ile ısınma, daha az enerji tüketen araçlarla uzun yol alma, daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerini endüstriye yerleştirmeyi sağlamak

  • Ulaşımda, çöp depolamada çevreciliği temel ilke olarak almak

  • Atmosfere bırakılan metan ve karbon dioksit oranının düşürülmesi için alternatif enerji kaynaklarına yönelmek

  • Fosil yakıtlar yerine örneğin bio dizel yakıt kullanmak

  • Çimento, demir-çelik ve kireç fabrikaları gibi yüksek enerji tüketen işletmelerde atık işlemleri yeniden düzenlemek

  • Termik santrallerde daha az karbon çıkartan sistemler, teknolojiler devreye sokmak

  • Güneş enerjisinin önünü açmak, nükleer

  • Enerjide karbon sıfır olduğu için dünyada bu enerjiyi ön plana çıkarmak