Kuvvet ve hareket

X
50 m
Y
V = 10 m/s
d=?
Doğrusal bir yolda durmakta olan X aracı, a ivmesi
ile hızlanmaya başladığı anda; 10 m/s sabit hizla ha-
reket eden Y aracı ile aralarındaki mesafe 50 m dir.
X ve Y araçları ağacın önünden aynı anda geçer-
ken X’in hızı 30 m/s olduğuna göre, Y aracının
başlangıçta ağaca olan uzaklığı d kaç metredir?