Kütüphanecilik mesleğini ortaya çıkaran kişi kimdir?

Kütüphanecilik mesleğini ortaya çıkaran kişi kimdir?

Kütüphanecilik mesleğini ortaya çıkaran kişi kimdir?

Cevap:

Kütüphanecilik mesleğini ortaya çıkaran kişi olarak kabul edilen kişi, MÖ 3. yüzyılda yaşamış olan ve “Kütüphaneci” lakabıyla tanınan Antik Yunan bilgini Callimachus’tur.

Callimachus, Mısır’daki Büyük İskender Kütüphanesi’ndeki başkütüphaneci olarak görev yapmıştır. Bu kütüphane, dünya tarihindeki en önemli kütüphanelerden biriydi ve yaklaşık 700.000 rulo yazılı esere ev sahipliği yapıyordu. Callimachus, bu kütüphanedeki eserlerin düzenlenmesi, korunması ve halka açılması gibi konularda önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, kütüphaneye gelen ziyaretçilere eserler hakkında bilgi vermek için hazırladığı kataloglar da büyük ilgi görmüştür.

Callimachus, bugün halen kullanılmakta olan ve kitapların saklanması ve erişimi için bazı temel kuralları belirleyen Dewey Onlu Sınıflama Sistemi’nin de öncülerinden biridir. Kütüphanecilik mesleği, Callimachus’un çalışmaları sayesinde günümüze kadar gelmiştir ve kütüphane hizmetleri, modern toplumda önemli bir yer tutmaktadır.