Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa ne ad verilir

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa ne ad verilir

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa ne ad verilir.

Cevap: Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa “informal çalışanlar” veya “güvencesiz işlerde çalışanlar” denir. Bu terim, resmi bir işverenle çalışmak yerine kendi kendine iş yaparak veya düzenli bir işi olmadan çalışan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Bu grup, ülkelerin ekonomisinde önemli bir rol oynar ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir yüzdesini oluşturur. Bu kişiler, genellikle düşük ücretli işlerde çalışır ve sosyal güvenlik, sağlık sigortası gibi haklardan yoksun kalabilirler.

Kurumsal olmayan çalışanlar, evde çalışanlar, sokak satıcıları, küçük işletme sahipleri, serbest meslek sahipleri, geçici işlerde çalışanlar ve tarım işçileri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren insanları kapsar.

Kurumsal olmayan çalışma, hem işçiler hem de işverenler için belirli avantajlara sahip olabilir. Örneğin, düşük maliyetli işgücü sağlayabilir ve işverenlere esneklik sağlayabilir. Ancak, bu tür işlerde çalışan insanlar genellikle istikrarsız koşullarda çalışır ve işlerini kaybetme riski daha yüksektir. Ayrıca, sosyal güvenceden yoksun oldukları için hastalık, yaralanma veya emeklilik gibi durumlarda zorluklarla karşılaşabilirler.