Kuranı kerim ayeti

Resulallaha itaat eden Allah’a itaat etmiş olur yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik ayetini Seyyid kutup un tesfsir kitabına göre yorumla

Resulallaha itaat eden Allah’a itaat etmiş olur, yüz çevirenlere gelince, seni onlara bekçi olarak göndermedik. Bu ayet, Kuran-ı Kerim’in Nisa Suresi’nin 80. ayetidir. İslam alimi Seyyid Kutub’un tefsir kitabında bu ayetin yorumu şu şekildedir:

Seyyid Kutub’a göre, bu ayet, İslam peygamberi Muhammed’in (s.a.v) elçi olarak gönderilmesinin ardından gelen insanların tepkilerine ve tutumlarına odaklanmaktadır. Ayet, peygambere itaat edenlerin aslında Allah’a itaat etmiş olduklarını vurgulamaktadır. Bu, İslam toplumunda peygambere itaatin önemini ve Allah’ın emirlerine uymanın bir gerekliliğini vurgular.

Ayrıca, ayet yüz çevirenlere yönelik bir uyarı içermektedir. Yüz çevirenlere, peygamberin onlara bekçi olarak gönderilmediği ifade edilir. Bu, onların sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda, peygamberin onları koruma veya bekçilik görevinin olmadığını ifade eder. Dolayısıyla, ayet, peygamberin misyonunu anlamayan veya ona karşı gelmeyi tercih edenlerin sonuçlarına dikkat çeker.

Seyyid Kutub’un tefsirine göre, bu ayet, peygamberin misyonunu anlamak, ona itaat etmek ve onun getirdiği mesajı kabul etmek gerektiğini vurgular. Ayrıca, peygamberin insanları koruma veya bekçilik görevi olmadığını belirterek, her bireyin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini hatırlatır.

Bu yorumlar, Seyyid Kutub’un Kuran tefsiri bağlamında yapılmış yorumlardır ve İslam düşünce geleneği içinde değerlendirilmelidir.