Kur’an-ı Kerim mealinden, Nâs suresinin anlamını bularak defterinize yazınız

Kur’an-ı Kerim mealinden, Nâs suresinin anlamını bularak defterinize yazınız.

Kur’an-ı Kerim mealinden, Nâs suresinin anlamını bularak defterinize yazınız.

Cevap: El-Nas (Nâs) Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 114. suresidir ve Arapça’da “İnsanlar” veya “İnsanlarla ilgili” anlamına gelir. Surenin mealini aşağıda bulabilirsiniz:

Nâs Suresi Meal:

  1. De ki: "Sığınırım insanların Rabbine,
  2. insanların Malikine,
  3. insanların ilâhına,
  4. insanların sinsi vesvesecisine,
  5. kişi insanların şerrinden, sihirbazların şerrinden, nazardan ve kötü insanların şerrinden, ölüme sebep olan her canlının şerrinden sığınırım."

Nâs Suresi, insanların kötülüklerine, şerlerine ve dışsal tehditlere karşı Allah’a sığınmayı ifade eder. İslam’da bu sure, Allah’a güvenin ve O’na sığınmanın önemini vurgulayan bir dua olarak kabul edilir. İnsanların dışsal ve içsel düşmanlarına karşı Allah’a sığınarak korunma ve yardım talep etmeyi anlatır.