Kültürel miras nedir kaça ayrılır?

Kültürel miras nedir kaça ayrılır?

kültürel miras nedir kaça ayrılır?

Cevap: Kültürel miras, insanlığın geçmişten günümüze taşıdığı ve geleceğe aktarmayı amaçladığı tüm kültürel değerleri ifade eder. Bu kültürel değerler, insanların yaşam biçimleri, gelenekleri, sanatları, inançları, ritüelleri, mimarisi, el sanatları, müzikleri, dansları, dilleri, edebiyatları, tarihi ve diğer birçok unsuru kapsar.

Kültürel miras genellikle üçe ayrılır:

  1. Somut Kültürel Miras: Taşınmaz ve taşınır kültürel varlıkların yanı sıra doğal ve yapay tarihi alanları da içeren, görsel olarak tanımlanabilen kültürel miras unsurlarını ifade eder. Örnekler arasında tarihi binalar, anıtlar, arkeolojik sitler, müzeler, sanat eserleri ve el yazmaları yer alır.

  2. Somut Olmayan Kültürel Miras: Görsel olarak tanımlanamayan ancak yine de kültürel bir değer taşıyan unsurları ifade eder. Örnekler arasında gelenekler, dil, ritüeller, danslar, müzik, el sanatları, sözlü edebiyat, inançlar, bilgi ve uygulamalar yer alır.

  3. Doğal ve Kültürel Miras: Doğal çevre ve kültürel mirasın birleşimi olan unsurları ifade eder. Örnekler arasında milli parklar, doğal sitler, doğal miras alanları, tarihi parklar ve bahçeler yer alır.