Koşul eş anlamlısı nedir?

Koşul eş anlamlısı nedir?

Koşul eş anlamlısı nedir?

Cevap: Koşul sözcüğü ile aynı anlama gelen yani eş anlamlı olan sözcük ŞART sözcüğüdür.