Köşegen bı kenar uzunluğuna eşit ama öyle olursa da hepsinin alanı ve çevresi aynı