Konu✌️✌️✌️✌️✌️✌️

 1. Kimi sanatçılar vardır, buz dağı gibidir; uğ-
  raşlarına ara vermeksizin sakin denizlerinde A
  kendi başlarına çabalar dururlar. Bu sanat-
  çılar tarihe not düşmek gayreti içinde, akıp
  giden zamanın gerçekliğine tanıklık ederler.
  Kimi sanatçılar da volkan gibidir, içlerindeki
  ateşi çok derinlere uzanan duygu damarla-
  rindan püskürtmeden yaşayamazlar Bunlar, E
  kendi baskın değer yargılarıyla çevrelerini v
  hâkimiyet alanlarına çekerler, işte yazdıkla-
  ri ve yazamadıklarıyla Necip Fazıl bu ikinci
  gruptan bir sanatçıdır.
  N
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden
  hangisi yoktur?
  A) Benzetme
  B) Karşılaştırma
  C) Tanık gösterme D) Örneklendirme
  E) Açıklamad
  25