Konu çember

O merkezli çemberde, AB doğrusu çembere B noktasında teğet,

m(BAO) = 25°, m(BCO) = 20°, m(ADB) = α

Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir?

1 Like