Koninin kaç yüzü vardır

koninin kaç yüzü vardır?

koninin kaç yüzü vardır?

Cevap: Koninin toplam 2 yüzü vardır. Bunlar, koninin tabanı ve yan yüzeyidir. Koninin tabanı bir daire şeklindedir ve tek bir yüz olarak kabul edilir. Yan yüzey ise, koni tabanındaki tüm noktaların, koni aksı boyunca hareket ettirilmesiyle elde edilen üçgen benzeri bir yüzeydir. Dolayısıyla, koninin tabanı ve yan yüzeyi, toplamda iki yüzey oluşturur.