Konfüçyanizm kim tarafından ortaya çıkmıştır?

konfüçyanizm kim tarafından ortaya çıkmıştır?

konfüçyanizm kim tarafından ortaya çıkmıştır

Cevap: Konfüçyanizm, Çinli filozof Konfüçyüs (Kong Qiu) tarafından ortaya çıkarılmıştır. Konfüçyüs, MÖ 551 ile 479 yılları arasında yaşamış ve çağının sosyal, siyasi ve ahlaki sorunlarına dair düşünceleriyle ünlü olmuştur. Konfüçyanizm, insanların doğru davranışlar sergileyerek kendilerini geliştirmeleri ve toplumda birlikte yaşamalarını sağlamaları fikrine dayanır. Bu öğretiler, günümüzde hala Çin ve diğer Doğu Asya ülkelerinde etkili bir şekilde uygulanmaktadır.