Kömür petrol ve doğalgaz gibi yakıtlara verilen ad nedir?

Kömür petrol ve doğalgaz gibi yakıtlara verilen ad

kömür petrol ve doğalgaz gibi yakıtlara verilen ad

Cevap: Bu tür yakıtlara fosil yakıtlar denir. Fosil yakıtlar, yıllar önce ölmüş bitki ve hayvan kalıntılarının, yer altında yüksek basınç ve sıcaklık altında milyonlarca yıl boyunca çürümesi ve dönüşmesi sonucu oluşur. Bu süreçte organik maddelerin büyük bir bölümü yok olur ve geriye karbon ve hidrojen gibi elementler kalır. Fosil yakıtlar arasında kömür, petrol ve doğalgaz gibi çeşitli yakıt türleri bulunur.