Kök halindeki sözcüklere eklenebilen birimlere ne denir

kök halindeki sözcüklere eklenebilen birimlere ne denir

Kök halindeki sözcüklere eklenebilen birimlere ne denir

Cevap: Kök halindeki sözcüklere eklenebilen birimlere “ek” denir. Ekler, kelimenin kökünü değiştirmeden anlamını, biçimini veya işlevini değiştirebilir. Ekler, kelime yapısını zenginleştirir, çeşitli anlamlar kazandırır ve dilde kelime türetme sürecini sağlar. Örneğin, “güzellik” kelimesine “-lik” eki eklenerek “güzel” kelimesi türetilir. Bu durumda, “-lik” ekini kök halindeki “güz” sözcüğüne ekleyerek yeni bir kelime oluşturmuş oluruz.