Kohlberg dönemleri nelerdir?

Kohlberg dönemleri nelerdir?

Kohlberg dönemleri nelerdir?

Cevap: Lawrence Kohlberg, ünlü bir psikologdur ve ahlaki gelişim teorisi üzerine çalışmalar yapmıştır. Kohlberg’e göre, insanların ahlaki olarak gelişimi belirli evrelerden geçer. Bu evreler, üç dönemde incelenir:

  • Ön-Moral Dönem: Bu dönem, genellikle 0-7 yaş aralığındaki çocukları kapsar. Bu dönemde çocuklar, doğru ve yanlış kavramlarını tam olarak anlamazlar. Karşılaştıkları durumlara tepki verirler ve bu tepkiler duygusal temeller üzerine oturur.

  • Heteronomi Dönemi: Bu dönem, genellikle 7-12 yaş aralığındaki çocukları kapsar. Bu dönemde çocuklar, otorite figürlerinin kurallarına uyarlar ve bu kurallara uyulması gerektiğini düşünürler. Kuralların nedenleri hakkında çok fazla sorgulama yapmazlar.

  • Otonomi Dönemi: Bu dönem, genellikle 12 yaşından itibaren başlar. Bu dönemde bireyler, kuralların sebeplerini daha iyi anlarlar ve kendi bağımsız ahlaki değerlendirmeleri ile hareket etmeye başlarlar. Bu dönemde ayrıca, toplumsal normları ve kuralları daha eleştirel bir şekilde sorgulayabilirler.

Kohlberg, otonomi dönemindeki bireylerin ahlaki kararlarını kendi değerlerine ve vicdanlarına göre yapabilecek seviyeye ulaşacaklarını düşünmüştür. Her dönem, bir önceki dönemden daha karmaşık ve gelişmiştir ve ahlaki düşünce süreçleri de bu evrelerle birlikte daha kompleks hale gelir.