Kişinin mallarına devlet tarafından el konulmasına ne denir?

Kişinin mallarına devlet tarafından el konulmasına ne denir?

Kişinin mallarına devlet tarafından el konulmasına ne denir?

Cevap: Kanunen suç sayılan bir fiille elde edilen mal varlığı değerlerinin, bu fiillerin soruşturması veya kovuşturması nedeniyle devlet tarafından geçici veya kalıcı olarak el konulması Müsadere’dir.

Müsadere işlemi, genellikle suç faaliyetinden elde edilen karların veya suç unsuru olarak kullanılan malzemelerin (örneğin uyuşturucu madde, silah, araç vb.) el konularak hukuki süreç sonunda kamuya tahsis edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Müsadere işlemi, suça ilişkin delil toplama ve suçluların caydırılması gibi amaçlarla da kullanılır