Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı mekanik enerji midir

kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı mekanik enerji midir

kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı mekanik enerji midir

Cevap: Evet, doğru. Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı, mekanik enerji olarak adlandırılır. Mekanik enerji, bir sistemin hem kinetik (hareket enerjisi) hem de potansiyel (yükseklik enerjisi) enerjilerini içerir. Bu iki enerji türü, cismin hızına ve yüksekliğine bağlı olarak değişebilir. Toplam mekanik enerji, bu iki enerji türünün toplamıdır ve enerjinin korunumu ilkesine göre sabit kalmalıdır, yani enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir, sadece bir türden diğerine dönüşebilir.