Kimya sorusu

Açık Lise Uygulaması
Kimya - 1 Dersi Aralık 2019 Testi
SORU 1
Aşağıdaki bilgilerden hangisi simya döneminden
günümüze aktarılan bir uygulama değildir?
A) Kilden yapılan kaplara sır uygulanması
B) Boyamada safran ve kök boyaları kullanılması
C) Ham petrolün işlenerek enerji üretilmesi
D) Bakır ve kalaydan alaşım oluşturulması
V
V

Cevap C ham petrol işlenerek enerji üretilmesi simya değil kimyadır