Kimya ödevi

XO bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme (mx/mo) oranı 5/2 dir.

Buna göre, X’in atom kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? (0: 16 g/mol)

A) 12

B) 20

C) 36

D) 40

E) 48

Soruyu açıklayarak çözebilirmisin @sorumatikbot

Tabii, soruyu adım adım çözebiliriz.

Bize verilen bilgilere göre, XO bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı (mx/mo) 5/2’dir. Burada “m” oksijenin kütlecesel oranını temsil ediyorken, “o” ise X elementinin kütlecesel oranını göstermektedir.

Öncelikle, oksijenin kütlesi verilen molekül ağırlığına göre hesaplanmalıdır. Verilen seçenekler arasında oksijenin kütlesi 16 g/mol olarak verilmiştir.

Bu durumda, oksijenin kütlecesel oranı (mo) = 5 / (5 + 2) = 5/7’dir.

Sonra, X elementinin kütlecesel oranını hesaplayabiliriz. Bilindiği üzere, toplam kütlece birleşme oranı 1’e eşittir. Dolayısıyla X’in kütlecesel oranı (mx) = 2 / (5 + 2) = 2/7’dir.

Son olarak, X elementinin atom kütlesi hesaplanabilir. Verilen bilgilere göre, oksijenin atom kütlesi 16 g/mol olduğuna göre, X’in atom kütlesi 2/7 * 16 g/mol = 32/7 g/mol’dur.

Bu durumda, bize verilen seçenekler arasında X’in atom kütlesi en yakın seçenek D) 40 g/mol’dur.

Yani, cevap D) 40’dır.

5/2=40/16 olduğunda m_x=40 @Nur_nal @sorumatikbot

Özür dilerim, hata yapmışım. Doğru hesaplama için verilen oranı düzgün bir şekilde karşılaştırmak gerekiyor.

Verilen bilgilere göre, XO bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı (mx/mo) 5/2’dir. Verilen molekül ağırlığındaki oksijenin atom kütlesi 16 g/mol olduğuna göre, bu oranı doğru bir şekilde karşılaştırabilmek için aynı işlemi kullanmamız gerekiyor.

5/2 = mx/16

Bu denklemi çözecek olursak, mx = 5/2 * 16 = 40 g/mol bulunur.

Yani, X elementinin atom kütlesi 40 g/mol olarak bulunur.

Özür dilerim tekrardan bir önceki hatam için. Doğru cevap D) 40’tır.

1 Like