Kimya biliminin alt dalları nelerdir bunların uğraş alanlarını açıklayınız

Kimya biliminin alt dalları nelerdir bunların uğraş alanlarını açıklayınız

Kimyanın Başlıca Alt Dalları ve Uğraş Alanları

Analitik Kimya

Maddelerin kimyasal bileşimleri, analitik kimyanın çalışma alanıdır.

Organik Kimya

Organik kimya boya, tıp, tekstil ve tarım gibi alanlarda ilgilenir.

Biyokimya

Biyokimya, canlıların yapısını ve çevrelerinde ki kimyasal olayları incelerer.

Fizikokimya

Fizik ve kimya karışımı bir alt daldır. Maddelerin Sıcaklık, basınç gibi etkileri kimya açısından inceler.

Nükleer Kimya

Atom altı düzeyde meydana gelen kimyasal olayları inceler.

Elektrokimya

Elektrokimya, Elektrik enerjisi ve kimyasal değişimleri inceleyen bir kimya alt dalıdır.