Kimya alkanlar

IMG_20230407_001436

Alkenler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Katılma tepkimesi verirler.

  1. Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları yükselir.

C) Polimerleşme tepkimesi verirler.

D) Suda çözünürler.

E) İlk üyesi eten bileşiğidir.

D) Suda çözünürler ifadesi yanlıştır. Çünkü alkenler genellikle apolar bileşiklerdir ve su gibi polar çözücülerle karışmazlar. Bu nedenle, alkenler sudaki iyonik veya polar moleküllere göre daha az polar olan organik çözücülerde daha kolay çözünürler. Diğer ifadeler doğrudur:

A) Alkenler katılma tepkimesi verirler.

B) Karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları yükselir.

C) Alkenler polimerleşme tepkimesi verirler.

E) Alkenlerin ilk üyesi eten bileşiğidir.

1 Like