Kibar eş anlamlısı nedir?

Kibar eş anlamlısı? Kibar sözcüğünün eş anlamı

Kibar eş anlamlısı? Kibar sözcüğünün eş anlamı

Cevap: Kibar keliemesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı kelimeler Nazik, görgülü, zarif kelimeleridir.