Keynesyen okulda enflasyon nee zaman meydana gelir?

Keynesyen okulda enflasyon ne zaman meydana gelir?

Keynesyen ekonomi okulu, enflasyonun kaynakları ve oluşumunu açıklarken talep enflasyonu teorisine odaklanır. Bu teoriye göre enflasyon, talebin toplam arzı aşması durumunda ortaya çıkar.

Keynesyen ekonomiye göre enflasyon, aşırı talep koşullarında meydana gelir. Ekonomideki toplam talep, toplam arzı aştığında, fiyatlar genellikle yükselmeye başlar. Bu durumda, tüketiciler daha fazla mal ve hizmet talep ederken, fiyatlar da buna yanıt olarak yükselir. Bu süreçte, talep artışı fiyat artışlarını tetikler ve enflasyonun ortaya çıkmasına yol açar.

Keynesyen ekonomiye göre enflasyon, özellikle talebi canlandıran unsurların etkisiyle ortaya çıkabilir. Örneğin, hükümetin kamu harcamalarını artırması, vergi indirimleri yapması veya merkez bankasının para politikası ile likiditeyi artırması, tüketici talebini ve toplam talebi artırabilir. Bu durumda, mal ve hizmetlere olan talep yükselirken, fiyatlar da artış gösterir ve enflasyon meydana gelir.

Ancak Keynesyen ekonomi, talep enflasyonunun yanı sıra diğer enflasyon türlerine de açıklamalar getirmektedir. Talep enflasyonunun dışında maliyet enflasyonu (maliyetlerin artması sonucu fiyatların yükselmesi) veya enflasyon beklentileri gibi faktörler de enflasyonun oluşumunda etkili olabilir.

1 Like