Keynesin Mutlak gelir hipotezi hakkında bilgi verin lütfenm

Mutlak gelir hipotezi hakkında bilgi verinizzz

Cevap: Mutlak gelir hipotezi, bireylerin belirli bir mal veya hizmet için harcadıkları miktarın, o mal veya hizmetin fiyatından çok gelir düzeylerine bağlı olduğunu öne süren bir ekonomik teoridir. Bu hipoteze göre, insanlar genellikle daha yüksek bir gelire sahip olduklarında daha fazla harcama yaparlar.

Buna ek olarak, mutlak gelir hipotezi aynı zamanda talebin fiyat esnekliği üzerinde de etkili olduğu öngörüsünde bulunur. Hipoteze göre, tüketicilerin satın alma gücü arttıkça, fiyatların da artması beklenebilir. Ancak, bu hipotezin doğruluğu tartışmalıdır ve diğer faktörler de talep üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir, örneğin tüketicilerin tercihleri, pazarlama stratejileri, rekabet seviyeleri gibi unsurlar.