Kesirler 5.sınıf

2 tam 1 de 7
Buna cevap (basit kesire çevir)

Kesirler 5. Sınıf Konusu:

Yanıt:

vr_akya’nın ifadesi olan “2 tam 1 de 7” ifadesini basit bir kesire çevirelim. Bu ifadeyi kesire çevirmek için öncelikle tam ve kesirli kısımları ayırmalıyız. “2 tam 1” kısmı aslında “2 + 1” olarak anlaşılabilir, yani toplamda 3 birimdir. Dolayısıyla “2 tam 1” ifadesini kesire çevirdiğimizde 3/1 elde ederiz. Üstelik, “3/1” kesirli ifadesi basitleştirilmiş hali “3” olarak da ifade edilebilir. Son olarak, eklenen “7” rakamını da kesire eklersek, “3 + 7” işlemi sonucunda “10” elde ederiz. Böylece, “2 tam 1 de 7” ifadesinin “10” basit kesirine eşit olduğunu görebiliriz.