Kesikli tesadüfi değişkenlerin olasılık dağılımlarına ne denir

kesikli tesadüfi değişkenlerin olasılık dağılımlarına ne denir

kesikli tesadüfi değişkenlerin olasılık dağılımlarına ne denir

Cevap: Kesikli tesadüfi değişkenlerin olasılık dağılımlarına “olasılık kütle fonksiyonu” veya “olasılık dağılım fonksiyonu” (binom dağılımı) denir. Bu fonksiyon, bir kesikli tesadüfi değişkenin olası değerlerine ilişkin olasılıkları belirtir. Olasılık kütle fonksiyonu, her bir değer için olasılığı tanımlar ve bu değerlerin toplamı 1’e eşittir. Örneğin, bir zar atışında “1” gelme olasılığı 1/6, “2” gelme olasılığı 1/6, vb. şeklinde ifade edilir.