Kendi besinini kendi üreten canlılar nelerdir?

kendi besinini kendi üreten canlılar nelerdi?r

kendi besinini kendi üreten canlılar nelerdir?

Cevap: Kendi besinini kendi üreten canlılar “ototrof” olarak adlandırılır. Bu canlılar, fotosentez veya kemosentez yoluyla organik moleküller üretirler ve bu moleküller kendi besin kaynaklarını oluşturur. Örnekler şunları içerir:

  • Fotosentetik organizmalar: bitkiler, algler, bazı bakteriler
  • Kemosentetik organizmalar: bazı bakteriler, bazı arkealar

Ototroflar, enerjilerini kendi ürettikleri organik maddelerden alırlar ve bu organik maddeleri tüketen diğer canlılara göre daha bağımsızdırlar.