Kelam ilminin inanç esaslarını açıklayan alt koluna ne denir?

Kelam ilminin inanç esaslarını açıklayan alt koluna ne denir?

kelam ilminin inanç esaslarını açıklayan alt koluna ne denir?

Cevap: Kelam ilminin inanç esaslarını açıklayan alt koluna “Akaid” veya “İtikad” denir. Bu alt dal, İslam düşüncesinde ve diğer dinlerde de bulunur ve temel öğretileri, inançları ve dogmaları inceler. Akaid, kelam ilminin en önemli alt dallarından biridir ve İslam’ın temel inanç prensiplerini kapsar.