Katı olduğu halde konulduğu kabın şeklini alan maddelere verilen ad?

katı olduğu halde konulduğu kabın şeklini alan maddelere verilen ad?

Katı olduğu halde konulduğu kabın şeklini alan maddelere verilen ad?

Cevap : Katı olduğu halde konulduğu kabın şeklini alan maddelere Küçük tanecikli veya Toz katılar denir.