Katı iletkenlerin direnci ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

Katı iletkenlerin direnci ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

Katı iletkenlerin direnci ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

Cevap:

Katı iletkenlerin direnci, sıcaklık arttıkça azalır.” ifadesi yanlıştır. Tam aksine, katı iletkenlerin direnci, sıcaklık arttıkça genellikle artar. Bu özellik, Ohm’un Yasası olarak bilinir ve bir malzemenin direnci ile sıcaklığı arasında doğrusal bir ilişki olduğunu belirtir:

R = ρ × L / A,

burada R direnç, ρ malzemenin direnç katsayısı, L uzunluk, A kesit alanıdır. Malzemenin sıcaklığı arttıkça, direnç katsayısı da artar, dolayısıyla malzemenin direnci de artar. Ancak, bazı özel durumlarda, sıcaklık artışına bağlı olarak katı iletkenlerin direncinde bir azalma da gözlenebilir. Örneğin, süper iletkenler, belirli bir sıcaklık altında hiçbir direnç göstermezler.