Kast sisteminde işçi sınıfı hangisi ile ifade edilir

kast sisteminde işçi sınıfı hangisi ile ifade edilir

kast sisteminde işçi sınıfı hangisi ile ifade edilir

Kast sistemi, Hint alt kıtası toplumlarında tarih boyunca yerleşmiş ve ayrımcılığa dayalı bir sosyal sınıflandırma sistemidir. Kast sistemi, toplumu dört ana kategoriye böler ve bu kategoriler “Varna” olarak adlandırılır. Bu dört ana kategori:

  1. Brahmanlar (Brahmins): Bu en yüksek kast grubu, din adamları, rahipler ve bilginlerden oluşur. Onlar, dini ayinleri gerçekleştirme ve dini öğretileri koruma sorumluluğuna sahiptirler.

  2. Kshatriyalar: Bu kasta, savaşçılar, krallar ve yöneticiler dahildir. Kshatriyalar, toplumun korunması ve idaresiyle görevlidirler.

  3. Vaishyalar: Bu grup, tüccarlar, çiftçiler, zanaatkarlar ve ticaret ile uğraşan kişileri içerir. Vaishyalar, ekonomik faaliyetlerle ilgilenirler.

  4. Shudralar: Shudralar, toplumun en alt sınıfını oluşturur. Bu kasta, hizmetçiler, işçiler ve tarım işçileri gibi mesleklerde çalışanlar dahildir.

Kast sistemi içinde Shudra kategorisine girenler, genellikle işçi sınıfını ifade eder. Ancak kast sistemi, sadece bu dört ana kategoriden ibaret değil, aynı zamanda alt kategoriler ve ayrımcı uygulamalarla da karmaşıktır. Kast sistemi, modern Hint toplumlarında yasaklanmış olsa da, bazı etkileri hala hissedilmektedir ve sosyal eşitsizlikle mücadele edilmeye devam edilmektedir.