Kast sistemi hangi uygarlıkta ortaya çıkmıştır

kast sistemi hangi uygarlıkta ortaya çıkmıştır

kast sistemi hangi uygarlıkta ortaya çıkmıştır

Cevap: Kast sistemi, Hint Alt Kıtası’nda ortaya çıkmıştır ve Hindistan kültüründe derin bir şekilde kök salmıştır. Kast sistemi, insanları doğdukları aileye göre belli bir sınıfa yerleştiren bir sistemdir. Bu sistemde, farklı toplumsal sınıfların üyeleri arasında herhangi bir geçiş mümkün değildir.

Kast sistemi, Brahmanizm ve Hinduizm gibi Hint dinlerinin önemli bir parçasıdır ve binlerce yıl boyunca Hindistan’da uygulanmıştır. Sistem, brahminler (rahipler/öğretmenler), kshatriyalar (savaşçılar/yöneticiler), vaishyalar (tüccarlar/zanaatkarlar) ve shudralar (köleler/hizmetkarlar) olmak üzere dört ana kasttan oluşur. Bunların yanı sıra kast sisteminin dışında yer alan “harijan” adı verilen bir alt sınıf da vardır ve bu sınıfın mensuplarına dokunulmazlar olarak da adlandırılır. Kast sistemi, modern Hindistan’da resmi olarak kaldırılmış olsa da, hala bazı bölgelerde varlığını sürdürmektedir.