Karenin kenar sayısı ile köşe sayısı toplamı kaçtır

karenin kenar sayısı ile köşe sayısı toplamı kaçtır

karenin kenar sayısı ile köşe sayısı toplamı kaçtır

Cevap:

Karenin kenar sayısı 4’tür ve kare dört eşit uzun kenarı olan bir düzlemsel şekildir. Karenin köşe sayısı da 4’tür.

Karenin kenar sayısı ile köşe sayısı toplamı şöyle hesaplanır:

4 (kenar sayısı) + 4 (köşe sayısı) = 8

Yani, karenin kenar sayısı ile köşe sayısı toplamı 8’dir.