Karasal iklimin hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkisi

Karasal iklimin hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkisi

Karasal iklim hayvancılık sektöründeki etkisi olumlu yöndedir. Çünkü karasal iklim şartlarından dolayı tarım yapmaya çok elverişli değildir. Bu yüzden bu iklimde yaşayanlar hayvancılığa yönelmiştir.

Ayrıca Karasal iklimde bulunan bozkırlar küçükbaş hayvancılığın yaygın olmasını ve gelişmesini sağlar.