Karaköklü ifadeler

03
3.
10√2 cm
Köşegen uzunluğu 10√2 santimetre olan kare
şeklindeki taşlardan 225 tane kullanılarak kare
şeklindeki bir zemin boşluk kalmayacak şekil-
de kaplanacaktır.
√2 sayısının yaklaşık değeri 1,4 olduğuna
göre, kaplanan zeminin köşegen
yaklaşık olarak kaç metredir?
uzunluğu
A) 210
B) 280
C) 315
D) 350
5.
WINLARI