Kapalı havzaların suları genellikle hangi özelliğe sahiptir

kapalı havzaların suları genellikle hangi özelliğe sahiptir

kapalı havzaların suları genellikle hangi özelliğe sahiptir

Cevap: Kapalı havzaların suları genellikle tuzludur veya yüksek tuz içeriğine sahiptir. Bu tür havzalarda su birikintileri zamanla buharlaşırken, içlerindeki tuzlar yoğunlaşarak artar. Bu da suyun tuzluluğunu artırır. Örnek olarak, Tuz Gölü gibi kapalı havzalara sahip su kütleleri yüksek tuz içeriğiyle bilinirler.