Kanunda geçen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi çalışan temsilcisinin yetkileri arasında yer almaz?

kanunda geçen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi çalışan temsilcisinin yetkileri arasında yer almaz?

kanunda geçen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi çalışan temsilcisinin yetkileri arasında yer almaz?

Cevap: Kanunda geçen tanıma göre, çalışan temsilcisinin yetkileri arasında yer almayan şu seçenek olabilir:

E) İş sağlığı ve güvenliği ekip liderlerini seçmek

Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ekip liderlerini seçme yetkisine sahip olmayabilir. Çalışan temsilcisinin temel görevi, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların görüşlerini dile getirmek, işyerindeki riskleri raporlamak ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve uygulamaların izlenmesine katkıda bulunmaktır. Ancak ekip liderlerini seçme yetkisi, genellikle işverene veya yöneticilere aittir. Bu nedenle çalışan temsilcisinin ekip liderlerini seçme yetkisi, özel bir düzenlemeye veya işyeri politikalarına bağlı olarak değişebilir.