Kalitatif araştırmanın özellikleri nelerdir

Kalitatif araştırmanın özellikleri nelerdir

Kalitatif araştırmanın özellikleri nelerdir

Cevap: Kalitatif araştırma, niteliksel araştırma olarak da bilinir ve genellikle sosyal bilimlerde kullanılır. Kalitatif araştırmanın özellikleri şunlardır:

  • Açık uçlu sorular: Kalitatif araştırmalar, katılımcılara açık uçlu sorular sorarak veri toplarlar. Bu sayede, katılımcıların kendi deneyimlerini, görüşlerini ve düşüncelerini ifade etmelerine olanak tanır.

  • Küçük örneklemler: Kalitatif araştırmalar, genellikle küçük örneklemler üzerinde çalışırlar. Bu sayede, daha ayrıntılı ve derinlemesine bir analiz yapılabilir.

  • Derinlemesine görüşmeler: Kalitatif araştırmalar, genellikle derinlemesine görüşmeler yoluyla veri toplarlar. Bu, katılımcıların deneyimlerini ve duygularını daha iyi anlamamızı sağlar.

  • Nitel veriler: Kalitatif araştırmalar, genellikle nitel verileri kullanırlar. Bu veriler, sözlü ifadeler, yazılı materyaller, gözlemler ve diğer olası kaynaklarla elde edilebilir.

  • Öznellik: Kalitatif araştırmalar, araştırmacının önyargısından etkilenebilecekleri için öznel olabilirler. Bu nedenle, araştırmacılar, önyargılarından kurtulmak ve doğru sonuçlara ulaşmak için özenli davranmaları gerekir.

  • Teorik çerçeve: Kalitatif araştırmalar, bir teorik çerçeve içinde yürütülür. Bu teorik çerçeve, araştırmacının çalışmasını yönlendirmesine ve sonuçların daha anlamlı hale gelmesine yardımcı olur.

  • Örneklemdeki çeşitlilik: Kalitatif araştırmalar, örneklemdeki farklılık ve çeşitliliği arttırmaya çalışır. Bu sayede, farklı bakış açılarından verilerin toplanması mümkün olur.

Kalitatif araştırmalar, genellikle derinlemesine bir anlayış sağlamak, toplumdaki sosyal dinamikleri ve duygusal durumları anlamak için kullanılırlar. Bu araştırmaların sonuçları, nitel verileri kullanarak karmaşık sosyal ve psikolojik problemlere çözüm bulmak için kullanılabilir.