Kabiliyet eş anlamlısı? Kabiliyetin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Kabiliyet eş anlamlısı? Kabiliyetin eş anlamlısı olan kelime nediir?

Kabiliyet eş anlamlısı? Kabiliyetin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Kabiliyet, bir kişinin veya bir şeyin belirli bir işi yapması, uygulaması veya gerçekleştirmesi için gerekli olan yeteneği ifade eder.

Kabiliyet, bir kişinin doğal zekası, eğitimi, tecrübesi, becerisi veya diğer faktörler tarafından belirlenir ve bir şeyi yapmasına, uygulamasına veya gerçekleştirmesine olanak tanır.

Örneğin, bir kişinin matematik kabiliyeti, matematik problemlerini çözme yeteneğini ifade eder ve bir şeyin teknolojik kabiliyeti, o şeyin belirli teknolojik uygulamaları gerçekleştirmesine olanak tanır.

Cevap: Kabiliyet kelimesinin eş anlamı YETENEK kelimesidir.