İstatistikte veri toplama işlemine ne denir

istatistikte veri toplama işlemine ne denir

istatistikte veri toplama işlemine ne denir

Cevap: İstatistikte veri toplama işlemine “veri toplama” veya " Rölöve" denir. Bu işlem, bir araştırma veya çalışma için gerekli olan verilerin toplanması ve kaydedilmesini içerir. Veri toplama yöntemleri arasında anketler, gözlem, deneyler, röportajlar, odak grupları gibi çeşitli teknikler bulunabilir. Veri toplama aşaması, istatistiksel analizin yapıldığı ve sonuçların elde edildiği bir öncü adımdır.