İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün yuka- rıdaki tabelayı geçtikten sonra, kalan yolu- nu veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi- dir?

İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünün yuka- rıdaki tabelayı geçtikten sonra, kalan yolu- nu veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi- dir?

Bu tabeleyi geçtikten sonra kalan yol 120 km den azdır.
Kalan km ye x dersek eşitsizlik x<120 dir @Nisfect