İşsizliğin iktisadi ve sosyal maliyetleri nelerdir

İşsizliğin iktisadi ve sosyal maliyetleri nelerdir

İşsizlik, hem iktisadi hem de sosyal açıdan birçok maliyeti beraberinde getirir. Bazı örnekler şunlardır:

İktisadi Maliyetler:

  • Azalan üretkenlik ve dolayısıyla ekonomik büyüme: İşsizlerin çalışmaması, potansiyel olarak ekonomik büyümeyi engeller. İşsizlik oranının yüksek olması, ülkedeki toplam üretkenliği düşürerek, ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler.
  • Daha az vergi geliri: İşsiz kişilerin gelirleri yoktur ve bu da vergi gelirlerinin azalmasına neden olur. Bu durum, devletin çeşitli hizmetlerini sunmasını zorlaştırabilir.
  • Artan sistemik riskler: İşsizlik oranındaki artış, piyasalarda sistematik riskleri artırabilir. Özellikle finansal kriz dönemlerinde işsizlik oranları genellikle artar, bu da sistematik riskleri daha da artırabilir.

Sosyal Maliyetler:

  • Yoksulluk: İşsiz kalan insanlar, geçimlerini sağlamakta zorlanabilirler ve yoksulluğa sürüklenebilirler. Bu durum, sağlık problemleri, barınma sorunları ve diğer temel ihtiyaçların karşılanamamasına yol açabilir.
  • Sağlık sorunları: İşsizlik, stres ve diğer psikolojik problemlere neden olabilir. Bu da fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarını tetikleyebilir. İşsiz insanların sigorta primlerinin ödemeleri de azalacağı için sağlık hizmetleri almakta zorlanabilirler.
  • Artan suç oranları: işsizlik oranındaki artış, suç oranlarının yükselmesine yol açabilir çünkü işsiz kalan insanlar daha fazla risk altındadır.

Bu maliyetler, işsizliğin sadece ekonomiye değil, aynı zamanda topluma da zarar verdiğini göstermektedir.

1 Like