İşletmenin varlıkları nelerdir?

işletmenin varlıkları nelerdir?

işletmenin varlıkları nelerdir?

Cevap: İşletmenin varlıkları genellikle üç ana kategoride toplanır:

  1. Sabit Varlıklar: Makine, bina, arsa gibi uzun süreli kullanım için satın alınan ve işletmenin faaliyetlerinde kullanılan fiziksel varlıklardır.

  2. Dönen Varlıklar: Kısa vadeli olarak işletmenin faaliyetleri için kullanılan varlıklardır. Bunlar, stoklar, alacaklar, nakit ve banka hesapları gibi varlıkları içerir.

  3. Maddi Olmayan Varlıklar: Fiziksel varlıklar olmayan ama işletmenin faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynayan aktiflerdir. Bu kategoriye patentler, markalar, fikri mülkiyet hakları, lisanslar ve yazılım gibi varlıklar dahildir.

Bunların yanı sıra işletmelerin borçları da bulunur. Borçlar, işletmenin kredi kartı borçları, banka kredileri, tedarikçilere olan borçları ve diğer finansal yükümlülüklerini içerir.

1 Like