İşletmenin sağlık ve güvenliğinin yeterliliğini ve devamlılığını sağlayan kişi ve toplulukların değer, algı, davranış, yetkinlik, alışkanlıkların bir bütünü ne olarak tanımlanmaktadır?

işletmenin sağlık ve güvenliğinin yeterliliğini ve devamlılığını sağlayan kişi ve toplulukların değer, algı, davranış, yetkinlik, alışkanlıkların bir bütünü ne olarak tanımlanmaktadır?

işletmenin sağlık ve güvenliğinin yeterliliğini ve devamlılığını sağlayan kişi ve toplulukların değer, algı, davranış, yetkinlik, alışkanlıkların bir bütünü ne olarak tanımlanmaktadır?

Cevap: İşletmenin sağlık ve güvenliğinin yeterliliğini ve devamlılığını sağlayan kişi ve toplulukların değer, algı, davranış, yetkinlik, alışkanlıklarının bir bütününe “iş sağlığı ve güvenliği kültürü” denir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü, işletmenin çalışanlarının sağlık ve güvenlik konularına ilişkin tutumlarını, bilgi düzeylerini, değerlerini, davranışlarını ve alışkanlıklarını kapsar.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, çalışanların sağlık ve güvenlik konularında farkındalık düzeylerini artırmayı, riskleri önlemeyi, tehlikeleri tanımayı, güvenli çalışma alışkanlıkları geliştirmeyi ve uygun koruyucu önlemleri almalarını teşvik etmeyi amaçlar. Bu kültür, çalışanların sağlık ve güvenlik konularına ilişkin bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağlar ve işletmenin sağlık ve güvenlik performansını olumlu yönde etkiler.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, yönetimden çalışanlara kadar tüm düzeylerde ortaya çıkmalı ve desteklenmelidir. İşverenler, yöneticiler ve çalışanlar arasında sağlık ve güvenlik bilincini geliştirmek, riskleri azaltmak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak için çeşitli önlemler alınmalıdır. Eğitimler, farkındalık programları, düzenli iletişim ve etkileşim, liderlik desteği gibi faktörler iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasında etkili olabilir.

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, işletmenin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını sürdürebilmesi için önemlidir. İyi bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü, çalışanların motivasyonunu artırır, kazaları ve yaralanmaları azaltır, işletmenin itibarını ve verimliliğini korur.