İşletme matematiği

14:56
Kendimizi Sınayalım

 1. f(x)=√x²-x-6 fonksiyonunun en geniş tanım
  kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a. 1-2, 31
  b. (-3, 21
  c. (-∞, -21 U3, +00)
  d. (0, -31U [3, +00)
  c. (-00, -2) U (3, +00)
 2. f(x)=√x-3+√√x+1 fonksiyonunun en geniş
  tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a. (, -11 B3, +00).
  b. (3)
  c. (, -1]
  d. -1, +)
  c. 3, +)
 3. Verilen grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine aittir?
  a. f(x)=
  c. f(x) =
  d f(x)=
  b. f(x) = (2-x
  e. f(x) =
  2-2x²x<0
  2-2x
  FG)
  x 20
  2-2²; x<0
  ¡ x 20
  2x²-2 x<0
  12-2x = x20
  2x-x²; x<0
  x20

12-x T
2x+2; x<0
2-x ; *20
88 Kendimizi Sinayalım
6. f(3x + 1) = x-2 ise, y=f(x) asagidakilerden
hangisidir?
ay = 1/(x-7)
b. y = x+1 +2
c. y = -0
dy = x-5
3
ey - x = 2
7. Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonlardan hangisinin
grafigi tersinin grafigi ile aynıdır.
*
|||
4. Aşağıdakilerden hangisi 1-1 fonksiyondur?
1
H
L
p
8.
b.
5. Aşağıda /(x) fonksiyonunun grafigi verilmiştir. Buna
göre ¹(x) asagidakilerden hangisidir?
O
ax=y=2
b. y-x=2
c. x+y= 2
d. x+y=-2
c. x-2y = 2
y=
Xave
f(x)= (-21²
b. y=
Yukanda f(x) ve g (x) fonksiyonlarının grafikleri veril-
miştir. Buna göre y=(gofXao bileşke fonksiyonu aşağıda-
kilerden hangisidir?
c. ya
Vo))
LTE21 %77
2
(x-2)²
2
(x + 2)²
Kendimizi Sinayalım 87
f(x)
+2
(x-2)² + 2
d y=
2
ey=(x-2) + 2
3
r