İşletme içi yetki yapısını ve hiyerarşisini gösteren şekillere ne denir

işletme içi yetki yapısını ve hiyerarşisini gösteren şekillere ne denir

işletme içi yetki yapısını ve hiyerarşisini gösteren şekillere ne denir

Cevap: İşletme içi yetki yapısını ve hiyerarşisini göstermek için genellikle organizasyon şeması veya organogram adı verilen şekiller kullanılır. Organizasyon şeması, bir işletmedeki farklı bölümleri, departmanları ve bu birimler arasındaki ilişkileri gösteren bir diyagramdır. Bu şekil, işletmenin hiyerarşik yapısını ve çalışanların farklı pozisyonlarını da gösterir.

Organizasyon şemasında, genellikle üst yönetimden başlayarak alt kademelere doğru inen bir ağaç yapısı görülür. Bu yapı, bir işletmedeki farklı rollerin, sorumlulukların ve karar alma yetkilerinin nasıl dağıldığını gösterir ve işletmenin düzenli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.