İslamiyeti kabul eden ilk türk boyu kimdir?

islamiyeti kabul eden ilk türk boyu kimdir?

islamiyeti kabul eden ilk türk boyu kimdir?

Cevap: İslamiyeti kabul eden ilk türk boyu Karluklular dır.