İslam medeniyeti tüm birimleriyle en parlak zamanı hangi dönemde yaşamıştır

İslam medeniyeti tüm birimleriyle en parlak zamanı hangi dönemde yaşamıştır?

islam medeniyeti tüm birimleriyle en parlak zamanı hangi dönemde yaşamıştır?

Cevap: İslam medeniyeti, tüm birimleriyle en parlak dönemini 8. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında yaşamıştır. Bu dönem, İslam’ın Altın Çağı olarak da adlandırılır ve Arap yarımadasından başlayarak Endülüs (İspanya) ve Orta Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsar. Bu dönemde İslam dünyası bilim, matematik, astronomi, felsefe, tıp, mimari ve sanatta büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Özellikle Abbasi Halifeliği’nin başkenti Bağdat, o dönemlerde dünya genelinde kültür ve bilim merkezi haline gelmişti. Ayrıca bu dönemde İslam dünyası ticaret, tarım, sanayi ve hukuk alanlarında da gelişme göstermiştir.